1. Terimlerin tanımı

1.1 Bu Gizlilik Politikasında aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:

1.1.1. “Site Yönetimi” (bundan böyle Yönetim olarak anılacaktır) – 1xbet web sitesini yönetmeye, kişisel verilerin işlenmesini organize eden ve (veya) yürüten ve ayrıca kişisel verilerin işlenme amaçlarını, kişisel verilerin bileşimini belirleyen yetkili çalışanlar işlenecek, kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemler (işlemler).

1.1.2. “Kişisel veriler” – doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireye (kişisel verilerin konusu) ilişkin her türlü bilgi.

1.1.3. “Kişisel verilerin işlenmesi” – toplama, kaydetme, sistemleştirme, biriktirme, depolama, açıklama (güncelleme, değiştirme dahil) dahil olmak üzere kişisel verilerle otomasyon araçları kullanılarak veya bu tür araçlar kullanılmadan gerçekleştirilen herhangi bir eylem (işlem) veya eylem kümesi (işlemler) ), kişisel verilerin çıkarılması, kullanılması, aktarılması (dağıtım, provizyon, erişim), duyarsızlaştırma, engelleme, silme, yok etme.

1.1.4. “Kişisel verilerin gizliliği”, İşletmecinin veya kişisel verilere erişimi olan diğer kişinin, kişisel verilerin konusunun izni veya başka bir yasal dayanağın varlığı olmadan bunların dağıtımına izin vermemesi için zorunlu bir gerekliliktir.

1.1.5. “1xbet web sitesi”, internette benzersiz bir adreste (URL) bulunan, https://1xbet.com ve alt alan adlarında bulunan birbirine bağlı web sayfalarının bir koleksiyonudur.

1.1.6. “Alt alanlar”, 1xbet web sitesine ait üçüncü düzey alanlarda bulunan sayfalar veya bir dizi sayfanın yanı sıra, altlarında Yönetimin iletişim bilgilerinin belirtildiği diğer geçici sayfalardır.

1.1.5. “1xbet web sitesinin kullanıcısı” (bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır), İnternet üzerinden 1xbet web sitesine erişimi olan ve 1xbet web sitesinin bilgi, materyal ve ürünlerini kullanan kişidir.

1.1.7. “Çerezler”, bir web sunucusu tarafından gönderilen ve kullanıcının bilgisayarında saklanan, bir web istemcisinin veya web tarayıcısının, web sitesinde bir sayfa açılmaya çalışıldığında her HTTP isteğinde web sunucusuna gönderdiği küçük bir veri parçasıdır. ilgili site.

1.1.8. “IP adresi”, Kullanıcının 1xbet’e erişim sağladığı bilgisayar ağındaki bir düğümün benzersiz ağ adresidir.

2. Genel hükümler

2.1. 1xbet web sitesinin Kullanıcı tarafından kullanılması, bu Gizlilik Politikasının ve Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi şartlarının kabul edilmesi anlamına gelir.

2.2. Gizlilik Politikasının şartlarına uyulmaması durumunda Kullanıcı 1xbet web sitesini kullanmayı bırakmalıdır.

2.3. Bu Gizlilik Politikası 1xbet web sitesi için geçerlidir. 1xbet, Kullanıcının 1xbet web sitesinde bulunan bağlantılar aracılığıyla erişebileceği üçüncü taraf siteleri kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir.

2.4. Yönetim, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamaz.

3. Gizlilik politikasının konusu

3.1. Bu Gizlilik Politikası, İdarenin, 1xbet web sitesine kaydolurken veya e-posta bültenine abone olurken İdarenin talebi üzerine Kullanıcının sağladığı kişisel verilerin gizliliğinin korunmasına yönelik bir rejimi açıklamama ve sağlama yükümlülüğünü belirler.

3.2. Bu Gizlilik Politikası kapsamında işlenmesine izin verilen kişisel veriler, Kullanıcı tarafından 1xbet web sitesindeki formların doldurulması yoluyla sağlanır ve aşağıdaki bilgileri içerir:

3.2.1. Kullanıcının soyadı, adı, soyadı;

3.2.2. Kullanıcının iletişim telefon numarası;

3.2.3. e-posta adresi (e-posta)

3.2.4. Kullanıcının ikamet ettiği yer (gerekirse)

3.2.5. fotoğraf (gerekirse)

3.3. 1xbet, aşağıdaki sayfaları ziyaret ederken otomatik olarak iletilen Verileri korur:

– IP adresi;

– çerezlerden gelen bilgiler;

– tarayıcı bilgileri

– erişim süresi;

– yönlendiren (önceki sayfanın adresi).

3.3.1. Çerezlerin devre dışı bırakılması, sitenin yetkilendirme gerektiren bölümlerine erişilememesine neden olabilir.

3.3.2. 1xbet, ziyaretçilerinin IP adresleri hakkında istatistik toplar. Bu bilgiler teknik sorunları önlemek, tanımlamak ve çözmek için kullanılır.

3.4. Yukarıda belirtilmeyen diğer kişisel bilgiler (ziyaret geçmişi, kullanılan tarayıcılar, işletim sistemleri vb.), paragraflarda belirtilen durumlar dışında güvenli bir şekilde saklanır ve dağıtılmaz. 5.2. bu Gizlilik Politikasının.

4. Kullanıcının kişisel bilgilerinin toplanma amaçları

4.1. Yönetim, Kullanıcının kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

4.1.1. Daha fazla yetkilendirme için 1xbet web sitesinde kayıtlı Kullanıcının kimliği.

4.1.2. Kullanıcıya 1xbet web sitesinden kişiselleştirilmiş verilere erişim sağlamak.

4.1.3. 1xbet web sitesinin kullanımına ilişkin bildirimler, talepler göndermek, Kullanıcıdan gelen talep ve uygulamaları işlemek de dahil olmak üzere Kullanıcı ile geri bildirim oluşturmak.

4.1.4. Güvenliğin sağlanması ve dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla Kullanıcının konumunun belirlenmesi.

4.1.5. Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunun ve eksiksizliğinin teyidi.

4.1.6. Kullanıcının bir hesap oluşturmayı kabul etmesi halinde, 1xbet web sitesinin bazı kısımlarını kullanmak için bir hesap oluşturmak.

4.1.7. Kullanıcıya e-posta yoluyla bildirimler.

4.1.8. 1xbet web sitesini kullanırken sorun çıkması durumunda Kullanıcıya etkili teknik destek sağlamak.

4.1.9. Kullanıcıya, kendi rızasıyla, 1xbet web sitesi adına özel teklifler, haber bültenleri ve diğer bilgileri sağlamak.

5. Kişisel bilgilerin işlenmesine ilişkin yöntemler ve şartlar

5.1. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi, otomasyon araçları kullanılarak veya bu tür araçlar kullanılmadan, kişisel veri bilgi sistemleri de dahil olmak üzere her türlü yasal yolla, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın gerçekleştirilir.

5.2. Kullanıcının kişisel verileri, Rusya Federasyonu’nun yetkili devlet kurumlarına yalnızca Rusya Federasyonu mevzuatının belirlediği gerekçelerle ve şekilde aktarılabilir.

5.3. Kişisel verilerin kaybı veya ifşa edilmesi durumunda İdare, Kullanıcıya kişisel verilerin kaybı veya ifşa edilmesi konusunda bilgi vermeme hakkına sahiptir.

5.4. İdare, Kullanıcının kişisel bilgilerini yetkisiz veya kazara erişime, imhaya, değiştirmeye, engellemeye, kopyalamaya, dağıtmaya ve ayrıca üçüncü tarafların diğer yasa dışı eylemlerinden korumak için gerekli organizasyonel ve teknik önlemleri alır.

5.5. Yönetim, Kullanıcı ile birlikte, Kullanıcının kişisel verilerinin kaybı veya ifşa edilmesinden kaynaklanan kayıpları veya diğer olumsuz sonuçları önlemek için gerekli tüm önlemleri alır.

6. Tarafların hak ve yükümlülükleri

6.1. Kullanıcı şu haklara sahiptir:

6.1.1. 1xbet web sitesini kullanmak için gerekli kişisel verilerinizi sağlamaya ve bunların işlenmesine izin vermeye özgürce karar verin.

6.1.2. Bu bilgilerin değişmesi durumunda kişisel verilerle ilgili sağlanan bilgileri güncelleyin, tamamlayın.

6.1.3. Kullanıcı, federal yasalara uygun olarak bu hak sınırlandırılmadığı sürece, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin Yönetimden bilgi alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, kişisel verilerin eksik, güncelliğini yitirmiş, hatalı, hukuka aykırı olarak elde edilmiş veya belirtilen işleme amacı için gerekli olmaması halinde, İdare’den kişisel verilerinin açıklığa kavuşturulmasını, bloke edilmesini veya yok edilmesini talep etme ve ayrıca önlem alma hakkına sahiptir. Haklarının korunması için kanunla sağlanmıştır. Bunun için İdareye belirtilen E-posta adresine bildirimde bulunmanız yeterlidir.

6.2. İdare şunları yapmakla yükümlüdür:

6.2.1. Alınan bilgileri yalnızca bu Gizlilik Politikasının 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanın.

6.2.2. Gizli bilgilerin gizli tutulmasını, Kullanıcının önceden yazılı izni olmadan ifşa edilmemesini sağlamak ve ayrıca Kullanıcının aktarılan kişisel verilerini paragraflar hariç satmamak, takas etmemek, yayınlamamak veya başka olası yollarla ifşa etmemek. 5.2. bu Gizlilik Politikasının.

6.2.3. Mevcut ticari işlemlerde bu tür bilgileri korumak için genellikle kullanılan prosedüre uygun olarak Kullanıcının kişisel verilerinin gizliliğini korumak için önlemler alın.

6.2.4. İlgili Kullanıcıya ilişkin kişisel veriler, başvuru anından itibaren veya Kullanıcının veya yasal temsilcisinin veya kişisel veri sahiplerinin haklarının korunmasına yönelik yetkili kuruluşun talep ettiği andan itibaren, güvenilmez bilgilerin tespiti halinde, doğrulama süresi boyunca bloke edilir. kişisel veriler veya yasa dışı eylemler.

7. Tarafların sorumluluğu

7.1. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen İdare, paragraflarda belirtilen haller dışında, Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımı nedeniyle Kullanıcının uğradığı zararlardan sorumludur. 5.2. ve 7.2. bu Gizlilik Politikasının.

7.2. Gizli Bilgilerin kaybolması veya ifşa edilmesi durumunda, İdare bu gizli bilgilerin aşağıdaki durumlardan sorumlu değildir:

7.2.1. Kaybedilene veya ifşa edilene kadar kamu malı haline geldi.

7.2.2. Kaynak Yönetimi tarafından alınmadan önce üçüncü bir taraftan alınmıştır.

7.2.3. Kullanıcının izniyle ifşa edilmiştir.

7.3. Kullanıcı, reklam yasaları, telif haklarının ve ilgili hakların korunması, ticari markaların ve hizmet markalarının korunmasına ilişkin yasalar da dahil olmak üzere, ancak yukarıdakilerle sınırlı olmamak üzere Rusya Federasyonu mevzuatının gerekliliklerine uyma konusunda tam sorumluluk taşır. Materyallerin içeriği ve biçiminin sorumluluğu.

7.4. Kullanıcı, 1xbet web sitesinin bir parçası olarak erişebileceği her türlü bilginin (veri dosyaları, metinler vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumluluğunun bu bilgileri sağlayan kişiye ait olduğunu kabul eder.

7.5. Kullanıcı, 1xbet web sitesinin bir parçası olarak kendisine sağlanan bilgilerin, bu tür bilgileri 1xbet web sitesinde yayınlayan diğer Kullanıcılar, ortaklar veya reklam verenlerin haklarının korunduğu ve sahip olduğu fikri mülkiyet konusu olabileceğini kabul eder.

Kullanıcı, bu tür eylemlere söz konusu İçeriğin sahipleri tarafından bir Sözleşmenin şartlarına uygun olarak yazılı olarak açıkça izin verilmediği sürece, söz konusu İçeriği (tamamen veya kısmen) değiştiremez, kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, dağıtamaz veya buna dayalı türev çalışmalar oluşturamaz. ayrı anlaşma.

7.6. Metin materyalleri (1xbet web sitesinde halka ücretsiz olarak sunulan makaleler, yayınlar) ile ilgili olarak, 1xbet’e bir bağlantı sağlanması koşuluyla bunların dağıtımına izin verilir.

7.7. Yönetim, 1xbet web sitesinde yer alan veya onun aracılığıyla iletilen herhangi bir İçeriğin ve diğer iletişim verilerinin silinmesi, başarısızlığı veya kaydedilememesi nedeniyle Kullanıcının uğradığı herhangi bir kayıp veya zarardan Kullanıcıya karşı sorumlu değildir.

7.8. Yönetim, aşağıdakilerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir: sitenin veya bireysel hizmetlerin kullanılması veya kullanılamaması; Kullanıcının iletişimlerine yetkisiz erişim; Herhangi bir üçüncü tarafın Sitedeki beyanları veya davranışları.

7.9. Yönetim, kullanıcı tarafından 1xbet web sitesinde yayınlanan, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir bilgiden sorumlu değildir: telif hakkı sahibinin açık izni olmadan, telif hakkıyla korunan bilgiler.

8. Uyuşmazlık çözümü

8.1. Kullanıcı ile İdare arasındaki ilişkiden kaynaklanan anlaşmazlıklarla ilgili olarak mahkemeye başvuruda bulunmadan önce, talepte bulunulması zorunludur (anlaşmazlığın gönüllü çözümü için yazılı teklif veya elektronik teklif).

8.2. Talebin alıcısı, talebin alındığı tarihten itibaren 30 takvim günü içinde, talep sahibine talebin değerlendirilmesinin sonuçlarını yazılı veya elektronik olarak bildirir.

8.3. Anlaşmaya varılamaması halinde anlaşmazlık Rusya Tahkim Mahkemesine götürülecek.

8.4. Bu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı ile Yönetim arasındaki ilişki için Rusya Federasyonu’nun mevcut mevzuatı geçerlidir.

9. Ek şartlar

9.1. Yönetim, Kullanıcının izni olmadan bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9.2. Yeni Gizlilik Politikası, Gizlilik Politikasının yeni sürümünde aksi belirtilmediği sürece, 1xbet web sitesinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

9.3. Bu Gizlilik Politikasına ilişkin her türlü öneri veya soru şu adrese bildirilmelidir: [email protected]